Vi är en ideell förening som tycker att det är kul och viktigt att kunna simma.

Vi vill bidra till att alla får möjlighet att hitta simmaren i sig.

Vi bildades så sent som i september 2016. Fram tills dess bedrevs verksamheten som en del i Älvsjö AIK Fritid.
0-tolerans mot mobbning och diskriminering
Älvsjö AIK Simning har antagit en handlingsplan för 0-tolerans mot mobbning och diskriminering. Den har börjat gälla, och vi arbetar nu som bäst med att sprida kunskap om vad mobbning och diskriminering är och vad vi ska göra för att motarbeta detta.

Vi jobbade tillsammans med Rädda Barnen för att ta fram handlingsplanen, som nu har godkänt den och vi har fått rätt att använda deras logga High Five -- idrott för alla som du kan se till höger. Klicka på bilden för mer info om projektet High Five.

Handlingsplanen i sin helhet hittar du här.

Vi samarbetar med:

 • SPRINT-gymnasiet Liljeholmen 
 • FUB Stockholm
 • SISU
Älvsjö AIK Simnings trivselregler
 • Behandla andra som du själv vill bli behandlad.
 • I Älvsjö AIK Simning respekterar vi varandra.
 • Vi tar ansvar för ordningen genom att inte skräpa ner eller gå med ytterskor inomhus.
 • I föreningen satsar vi på en gemensam vi - känsla; "En för alla, alla för en."
 • Vi motarbetar och tar avstånd från doping.
 • Alkohol och narkotika förekommer inte i samband med verksamhet för barn och ungdomar.
 • Vi arbetar för att upplysa om tobakens negativa effekter och därmed verka för att konsumtionen minskar.
 • Vi använder inte svordomar, könsord eller nedsättande ord.
 • Vi använder klubbkläder när vi representerar föreningen.
 • Vi tar vårt ansvar och visar respekt - Vi kommer i tid och har med nödvändig utrustning.
 • Vi uppträder med ett gott humör i alla situationer.
 • Vi uppträder utan att störa andra.
 • Vi trakasserar och mobbar inte varandra.
 • Vi tar ansvar och duschar innan vi går i bassängen.
 • Vi känner arbetsglädje.
 • I Älvsjö AIK Simning är alla trygga.